Plankenvloeren leggen; zelf doen of parketlegger ?

Plankenvloeren kunnen worden gelegd door:

  • Parketlegger legt de plankenvloer
  • U legt zelf de plankenvloer
Of u de vloer laat leggen en/of u de plankenvloer door een parketlegger laat leggen, hangt tevens af van de manier waarop de plankenvloer kan worden gelegd.

plankenvloeren leggenLegmethodes voor het leggen van plankenvloeren zijn:

  • Zwevend leggen van plankenvloeren
  • Verlijmd leggen van plankenvloeren = lijmen plankenvloeren

De keuze voor de legmethode hangt af van:

  • Gaat u zelf de plankenvloer leggen of vraagt u een parketlegger ?
  • Uw budget voor het leggen van een plankenvloer ?
  • Is de breedte van de ruimte meer dan ca. 6.5 m ?
  • Is de plankbreedte van de plankenvloer meer dan 20 cm ?
Om een plankenvloer te kunnen leggen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  het terugbrengen van het vocht in het hout tot ca. 10-12 % HV. Tevens wordt gekeken of de ruimte waarin de plankenvloer wordt gelegd een relatieve luchtvochtigheid heeft van ca. 50%. Als laatse wordt gekeken of de ondervloer voldoende droog is.

Zwevend leggen van plankenvloeren

zwevend leggen plankenvloeren

Bij de plankenvloeren van Fairwood zijn zowel de lange zijden als de kopse kanten voorzien van een mes- en groef verbinding. De planken kunnen daarom zonder problemen in elkaar worden geschoven of getikt.

Zwevend leggen van plankenvloeren is in feite de meest natuurlijke manier voor het leggen van vloeren.

Hout werkt onder invloed van schommelingen in warmte en vocht, waardoor plankenvloeren kunnen krimpen en uitzetten. Dit is een heel natuurlijk proces en de gedachte achter het zwevend leggen van plankenvloeren is dat we dit proces weliswaar reguleren, maar niet met alle macht willen tegenhouden.

Het reguleren van de werking van plankenvloeren houdt in dat aan de wanden zogenaamde spanveren worden gelegd. Deze spanveren worden ingedrukt als de plankenvloer gaat uitzetten en de spanveren zetten uit als de planken van de plankenvloer gaan krimpen.

Aangezien de spanveren een bepaalde beperkte kracht hebben gelden de volgende voorwaarden:
  • De plankbreedte bij massieve plankenvloeren mag niet breder zijn dan 18/20 cm (bij lamelparket mag dit breder)
  • De kamer waarin een massieve plankenvloer wordt gelegd mag niet breder zijn dan 6.5 meter (bij lamelparket breder)

Lijmen van plankenvloeren

lijmen plankenvloeren

Bij het lijmen van plankenvloeren wordt de plankenvloer volverlijmd met een elastischse lijm.

Onder volverlijmen verstaan we dat de gehele achterkant van een plank in een lijmbed wordt gelegd. Wanneer er wordt gelijmd op een vooraf aangebrachte ondervloer (spaanplaat of eiken mozaiek) worden de planken bij het leggen ook nog blindvernageld. In de mes en groef verbinding wordt een spijkertje geschoten, die u hierna niet meer ziet.

Het doel van blindvernagelen is om de planken van de plankenvloer in de eerste uren na het leggen in de lijmgedrukt te houden.

Tegenwoordig wordt er echter ook rechtstreeks op de cemente-dekvloer gelijmd. Deze dient wel sterk en glad genoeg te zijn. Het spreekt voorzich dat er dan niet blind wordt vernageld. Er is immers niets waarin de spijkertjes kunnen worden geschoten.

Soms wordt gedacht dat onder het lijmen van plankenvloeren al het slechts lijmen van de mes- en groef verbinding wordt verstaan. Niet is onjuist. Feitelijk valt dit onder het zwevend leggen van plankenvloeren. Echter het lijmen van mes- en groef verbinding bij het leggen van plankenvloeren raden wij sowieso af.